image_pdfimage_print
30 okt 2015

Nietszeggend onderzoek NIVEL over relatie zorgmijden en verplicht eigen risico

image_pdfimage_print

coins-948603_640

Op 28 oktober 2015 publiceerde het NIVEL, Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg, de publicatie: Inzicht in zorgmijden. Aard, omvang, redenen en achtergrondkenmerken. De belangrijkste conclusie was dat de forse verhoging van het verplicht eigen risico voor de zorgverzekering in 2013 heeft niet één-op-één geleid tot meer mensen die afzien van zorg, de zogenaamde zorgmijders. Het is een onderzoek dat betaald werd door de minister van VWS, die daartoe aangezet was door Tweede Kamerleden die ongerust waren over de gevolgen van het fors verhogen van het eigen risico bij de zorgverzekering. Aan het onderzoek kleven zeer forse tekortkomingen waardoor de conclusie niet valide te noemen is. Helaas wordt door de onterechte conclusie van de onderzoekers de minister naar de mond gepraat.

Lees verder

29 okt 2015

Ongeduld Eerste Kamer over uitblijven wettelijk fundament onder LSP

image_pdfimage_print

courtyard-591425_640

Om het Landelijk SchakelPunt(LSP) een wettelijk fundament te geven heeft de minister van VWS het wetsontwerp 33509 in januari 2013 ingediend. Na een wat moeizame behandeling in de Tweede Kamer(TK), wat resulteerde in meerdere beperkende moties, bereikte het wetsvoorstel in januari 2015 de Eerste Kamer. Nu, eind oktober 2015, ligt het wetsontwerp nog steeds bij de Eerste Kamer(EK) en stokt de behandeling in afwachting van een antwoord van de minister op indringende vragen van de EK-leden. Het is zelfs zo dat D66-fractielid Bredenoord op 27 oktober via de griffier laat aantekenen dat de commissie voor VWS van de EK constateert dat er tot nu toe weinig voortgang is ten aanzien van dit dossier.

Lees verder

27 okt 2015

Meer barsten in LSP-bouwwerk: 113 huisartsen in Noord-Limburg stoppen ermee

image_pdfimage_print

negative-42774_640

De coöperatie Adhesie, die in Noord-Limburg de krachten van 113 huisartsen bundelt heeft besloten het gebruik van het Landelijk SchakelPunt(LSP) te “parkeren”. Men stopt met het vragen van opt-in-toestemmingen en het gebruik van het eigen, beveiligde, regionale netwerk voor datacommunicatie wordt geperfectioneerd. Het is één van de barsten die de laatste tijd in het LSP-bouwwerk van de Vereniging van Zorgaanbieders Voor Zorgcommunicatie(VZVZ) ontstaan is.

In Groningen werd in juli 2015 de stekker uit de ondersteuning van het LSP-gebruik getrokken en recent, begin september, liet de kring Amsterdam-Almere van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) weten dat men een pilot gaat starten met de Whitebox, een alternatief voor het LSP-gebruik.

De kring Amsterdam-Almere stond vanaf het begin erg kritisch tegenover het LSP en was één van kringen die binnen de LHV dat geluid ook krachtig ventileerde.

In Noord Limburg ligt het percentage opt-in-toestemmingen voor huisartsen al niet erg hoog. Het staat nu, eind oktober 2015, op 22%. Er zijn meer regio’s van VZVZ waar het percentage opt-in-toestemmingen van huisartsen erg laag is. De regio Zoetermeer staat op nul procent, Harderwijk op drie procent en de Zeeuws Vlaanderen op vier procent.

Het LSP-gebeuren heeft het aanzien gekregen van een moeizaam voortkruipende organisatie die nog steeds op zoek is naar voldoende draagvlak. Het is veelzeggend dat bij een aansluitpercentage van huisartsen op het LSP van rond de tachtig procent het aantal opt-in-toestemmingen landelijk daar sterk op achterblijft.

Allerlei kunst en vliegwerk wordt bedacht om het opt-in-percentage omhoog te krikken. Recent hoorde ik op een vergadering voorstanders van het LSP(niet de minsten) zeggen dat als je balie-assistentes in de huisartsenpraktijken maar regelmatig een taart belooft bij het “halen” van voldoende opt-in-toestemmingen het aantal wel omhoog gaat.

Het lijkt me nu net niet de manier waarop het vragen van een weloverwogen toestemming zou moeten gaan.

W.J. Jongejan

27-10-2015: 19.16u Link (website Cohesie) in eerste alinea toegevoegd en  tweede zin aangepast.

 

23 okt 2015

Urenlange storing tussen Medicom-servers en LSP bezorgt huisartsen en apothekers flinke overlast

image_pdfimage_print

road-sign-63983_640

Op 22 oktober 2015 deed zich in de ochtend een urenlang verbindingsprobleem voor tussen de servers van het huisartsinformatiesysteem(HIS) Medicom en het Landelijk SchakelPunt(LSP). Medicom is een HIS is dat een vaste connectie heeft met één bepaald apotheekinformatie-systeem(Pharmacom) van de dezelfde leverancier(PharmaPartners). Er ontstond daardoor forse overlast voor huisartsen en apothekers met die systemen.

De storing was pas in de middag door de inzet van veel mensen verholpen. Het was duidelijk dat niet alleen het opvragen van medische gegevens bij waarneming of in geval van nood een probleem was. Huisartsen bleken niet meer in staat hun elektronische recepten die ze naar de apotheek zenden te accorderen. Elektronische recepten bereikten daardoor niet de apotheek. Apothekers die nog met Pharmacom Classic( i.p.v. New) werken, bleken een foutmelding te krijgen bij inloggen in het eigen systeem.

Dit alles betekent dat een dagdeel lang door twee typen zorgaanbieders niet normaal gewerkt kon worden door een verbindingsprobleem met het LSP. De uitval blijkt dus veel grotere problemen te geven dan alleen de uitval van waarnemings-/spoedzorg en het inzien van interacties, contra-indicaties en allergieën.

Het geeft ook weer aan hoe kwetsbaar gekoppelde systemen zijn bij een probleem ergens in de keten.

Zal ongetwijfeld vervolgd worden.

W.J. Jongejan

22 okt 2015

VZVZ speelt paniekvoetbal met de opt-in-toestemming voor het LSP

image_pdfimage_print

hose-coupling-206004_640

Terwijl het spel gespeeld wordt, verandert de Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie(VZVZ), die het Landelijk SchakelPunt(LSP) beheert bijna onopgemerkt de spelregels. Een subtiele wijziging in de tekst voor de opt-in-toestemming heeft grote consequenties voor de zorgaanbieders. De timing van die een wijziging wijst op paniekvoetbal na de introductie van de Whitebox als alternatief voor het LSP. Het verhaal begint met een brief, die op het LSP aangesloten huisartsen rond 20 september j.l. ontvingen. In die brief wordt verteld dat de brochures voor degene, aan wie de opt-in-toestemming gevraagd wordt, aangepast zijn. Daarnaast geeft VZVZ aan dat de zorgaanbieders voortaan niet alleen de opt-in-toestemming maar ook de versie van de voorlichtingsbrochures in hun systeem moeten gaan noteren.

Lees verder

17 okt 2015

Zeer veel minderjarigen staan illegaal in de LSP-index

image_pdfimage_print

yes-238376_640

In de centrale computer van het Landelijk SchakelPunt(LSP) staan in de index ook de opt-in-toestemmingen van kinderen onder de zestien jaar geregistreerd. Die toestemmingen zijn echter gebonden aan leeftijdsgrenzen. In de toestemmingsprocedure is echter niet voorzien dat als kinderen bepaalde leeftijdsgrenzen(twaalf een zestien jaar) overschrijden dan een nieuwe opt-in-toestemming moet worden geregistreerd. Daardoor staan nu veel jongeren in de LSP-index zonder rechtsgeldige toestemming, naar schatting vele tienduizenden tot enkele honderdduizenden. Een analyse van deze vreemde situatie.

Lees verder

13 okt 2015

eHealth: de nieuwe kleren van de keizer

image_pdfimage_print

kleren keizer

Een waar media-offensief is op dit moment gaande om eHealth te promoten. Het grote publiek, de zorgaanbieders, maar ook de leden van de Tweede Kamer worden bestookt met ronkende taal over de zegeningen van eHealth. Bedachte besparingen worden al ingeboekt. De indruk wordt gewekt dat eHealth “hot” is. Bij lezing van de brief aan de Tweede Kamerleden en de eerder gepubliceerde eHealth-monitor 2015 met als titel : “Tussen vonk en vlam” valt op dat er eigenlijk nog maar weinig substantieels bereikt is en dat het vooral gaat om het aanjagen/stimuleren. Het is woordgebruik dat herinneringen opwekt aan de stimulering van het gebruik van het Landelijk SchakelPunt(LSP) door het ministerie van VWS in een recent verleden.

Lees verder

08 okt 2015

Jarenlange onveiligheid van DigiD raakt contact patiënten met zorgverzekeraars

image_pdfimage_print

password-397657_640

Het College Bescherming Persoons Gegevens(CBP) publiceerde heden(8-10-2015) een op het oog ferme brief waarin gesteld wordt dat het gebruik van het DigiD als identificatiemiddel strenger beveiligd moet worden. Door bijv. het verplicht stellen van het gebruik van een code per SMS-bericht, verstuurd naar het mobiele telefoonnummer van de burger, zou dat volgens het CBP bereikt kunnen worden. Het probleem, waarover het CBP bericht, bestaat al meerdere jaren en is door de overheid zelf opgeroepen. Helaas wordt daar weinig bekendheid aan gegeven. De geconstateerde onveiligheid, waarvoor critici al veel eerder waarschuwden, treft ook de communicatie van de verzekerden met de zorgverzekeraars die allen gebruik maken van de DigiD als inlogmethode.

Lees verder

07 okt 2015

Kansloze zorgrobot Rose gereanimeerd met Europees geld

image_pdfimage_print

android-160575_640

Op 24 juni 2015 berichtte ik dat het doek gevallen was voor de “zorgrobot” Rose. Het bedrijf Rose B.V. hield in die maand op te bestaan. Er waren geen financiers meer te vinden voor de doorontwikkeling tot een bruikbaar product. Nu blijkt het bedrijf Heemskerk Innovative Technology (HIT) deze ontwikkeling over te nemen en zou ROSE aan een tweede leven gaan beginnen. Een saillant detail aan de eerdere ontwikkeling van ROSE was dat de zorgverzekeraar CZ via haar investeringsvehikel CBusineZ er een half miljoen euro in stak. Geld wat niet naar zorg ging en verloren ging. Met als leidraad: “follow the money” zal in dit artikel een analyse van de financiële kanten van reanimatie van Rose gegeven worden. Voor de doorontwikkeling wordt namelijk gebruik gemaakt van een pot met Europees geld  Lees verder

04 okt 2015

Who pays the (data-)ferryman:LSP ?

image_pdfimage_print

ferry-650385_640

Het in de lucht houden van het Landelijk SchakelPunt(LSP) en de beherende Vereniging van Zorgaanbieders Voor Zorgcommunicatie(VZVZ) is een kostbare aangelegenheid. De zorgverzekeraars betalen tot eind 2015 vijfentwintig miljoen euro per jaar. Aan het einde van de contractperiode(2013-20150, nu dus, zou een evaluatie plaatsvinden over het voortzetten in de komende jaren. Over die voortzetting is nog geen afspraak gepubliceerd door VZVZ of de zorgverzekeraars. De vraag is dus wie de datacommunicatie via het LSP de komende jaren gaan betalen, de zorgverzekeraars of de zorgaanbieders. In het laatste geval zijn er duidelijk kanttekeningen te maken bij de “de facto” monopolie-positie die VZVZ heeft op het gebied van medische datacommunicatie. Er is dan sprake van een gecreëerde aanzienlijke marktmacht die het mogelijk maakt eenzijdig de prijzen te dicteren zonder redelijke concurrentie.

Lees verder