image_pdfimage_print
29 jan 2017

Algemene Rekenkamer maakt gehakt van ROM in curatieve GGZ-financiering

image_pdfimage_print

De Algemene Rekenkamer(AR) heeft op 26 januari 2017 een rapport gepubliceerd over de bekostiging van de curatieve geestelijke gezondheidszorg(GGZ). Daarin komt het begrip ROM veelvuldig voor met zeer negatieve opmerkingen over het huidige gebruik ervan. ROM staat voor Routine Outcome Monitoring. Het is een methode om eventuele vooruitgang bij therapie in curatieve GGZ te trachten vast te leggen. De patiënt dient daarbij voor, tijdens en na de therapie vragenlijsten in te vullen over zijn/haar geestelijke gezondheid. Het ROM-men is verplicht gesteld. Voor het verzamelen en beheren is een hele organisatie opgetuigd, de Stichting Benchmark GGZ. De Algemene Rekenkamer betoogt in haar rapport dat de ROM-systematiek ongeschikt is voor het vergelijken op de gemiddelde behandeluitkomst(benchmarking) en voor het vergelijken op kwaliteit bij de zorginkoop. Het trieste bij deze constatering is dat psychiaters van naam, zoals Jim van Os en vele anderen die werkzaam zijn in de GGZ uitgebreid hiervoor gewaarschuwd hebben.

Lees verder

27 jan 2017

VZVZ verkoopt weer halve waarheden over LSP in persbericht

image_pdfimage_print

Onder het motto “Van je één, twee. Houdt de moed erin met het LSP” gaf de Vereniging van Zorgaanbieders Voor Zorgcommunicatie(VZVZ), als verantwoordelijke voor het Landelijk SchakelPunt(LSP), deze week een persbericht uit.  Het  is geen toeval dat dit precies in de eHealth-week 2017 is. Andermaal poogt de PR-afdeling te suggereren dat het gebruik van het LSP ingeburgerd raakt. Dat is wel het geval voor de medicijngegevens van de Nederlanders, maar niet voor de medische gegevens(diagnoses enz.) uit huisartsendossiers. Voor een half miljard euro hebben we een systeem dat beter een Landelijk MedicatieuitwisselPunt(LMP) genoemd kan worden. Bekende trucs haalt men weer van stal om het functioneren van het LSP beter voor te stellen dan het in werkelijkheid gaat. Ronduit sneu is het te zien dat het eigen persbericht met zes retweets op Twitter gepusht wordt, waarbij drie van de zes van VZVZ-functionarissen komen en één van Zorgverzekeraars Nederland, ook één van de “usual suspects”. Eén van twee “Vind ik leuk”-reacties komt van de directeur Markt en Klant van VZVZ.

Lees verder

25 jan 2017

Weer sloppy science over eHealth, nu uit Stanford University

image_pdfimage_print

rubbish

Op 12 januari 2017 verscheen in het vrij toegankelijk online PLOS Biology een artikel van een aantal wetenschappers van de Stanford University in de Verenigde Staten. Het artikel heet: “Digital Health: Tracking Physiomes and Activity Using Wearable Biosensors Reveals Useful Health-Related Information”. In de onderliggende studie onderzocht men ruim 250.000 meetwaarden van 43 patiënten, verzameld met wat men tegenwoordig wearables noemt. Het onderzoek suggereert een aanzienlijke waarde voor gebruik in de medische sector terwijl het bij nadere beschouwing fors tegenvalt. Op de Nederlandse website www.smarthealth.nl verscheen een volkomen kritiekloze aankondiging erover.  Het  artikel komt over als weer een poging om recent op de markt gebrachte apparaatjes, zoals smartwatches en handheld meters die ECG, zuurstofsaturatie, temperatuur etc. meten, een wetenschappelijk sausje te geven. Uiteraard in de hoop de ontwikkeling van dat soort apparaatjes een duw in de rug te geven.

Lees verder

23 jan 2017

Sloppy science Reshape Center Radboud MC over eHealth-gadget

image_pdfimage_print

Viatom

Vanuit de hoek van de fervente eHealthevangelisten zoals die van het ReShape Center van het Radboud MC en het bedrijf SingularityUniversity, is de laatste twee jaar veel publiciteit gegenereerd over “tricorders”, een term uit de sciencefiction serie Star Trek. Men doelt op een “multifunction hand-held device used for sensor scanning, data analysis, and recording data.Men heeft het dan over apparaatjes die met enige sensoren bijvoorbeeld een beperkt ECG, hartfrequentie, bloeddruk, temperatuur en zuurstofverzadiging in het bloed kunnen meten. Voor een veel en luid gehypet apparaatje, de Scanadu Scout, viel recent het doek op gezag van de Amerikaanse Food and Drug AdministrationFDA), Medewerkers van het Radboud MC hebben in 2016 , geïnitieerd en met medewerking van het Reshape Center aldaar dat onder leiding staat van Lucien Engelen, een studie gepubliceerd . Het verscheen in het  niet al te gezaghebbende Journal of Medical Internet Research en betreft een “tricorder” van Chinese makelij, de Check Me Health Monitor van Viatom. Het artikel van T.S. Schoot en anderen verdient eigenlijk de benaming “wetenschappelijk artikel” niet gezien de kritiekloze benadering van het gebruik van deze eHealth-gadget. Sloppy science dus.

Lees verder

19 jan 2017

Mega-marges erectiepillen Dokter Jaap m.m.v. farmaceutisch concern en apotheek

image_pdfimage_print

Bijzonder grote, beter gezegd, mega-marges hanteert de erectiepillen-leverancier Dokter Jaap.  Twee maal publiceerde ik recent een artikel over de handel in erectie pillen. Het eerste ging over de constructie waarmee met medewerking van het farmaceutisch bedrijf Eli Lilly en apotheek Donker in Velsen Noord erectiepillen verkocht worden. Het tweede betrof de overtredingen van de Wet bescherming persoonsgegevens. Deze keer een bijdrage over de financiële kant van het verhaal. Hiermee wordt duidelijk dat het om een uiterst lucratieve handel gaat. Daarnaast kan ik ook een tip van de sluier oplichten over wie achter de met Dokter Jaap opgetuigde constructie zit, althans er minimaal bemoeienis mee heeft.

Lees verder

17 jan 2017

In memoriam Hans Nobel

image_pdfimage_print

 

Hans Nobel, kritisch huisarts, is niet meer

Op zaterdag 14januari 2017 overleed Hans Nobel plotseling. Sprakeloos was ik toen ik gistermiddag achter mijn PC opeens  bericht kreeg van het overlijden van Hans. Je staat er niet voortdurend bij stil dat het leven opeens afgelopen kan zijn.

Een gigant in huisartsenland is niet meer. Tomeloos was zijn energie om huisartsen strijdbaarder te maken en kritisch te laten kijken naar de overheid, in het bijzonder het ministerie van VWS, en de eigen beroepsorganisaties(LHV/NHG). Kritisch, maar altijd opbouwend, zoekend naar alternatieven en manieren op de zaak op te schudden. Met genoegen denk ik terug aan de keren dat ik met hem in de auto discussieerde over het huisartsenvak, de krachten die daarop inwerken, de lopende initiatieven van hem en ook over het eigen handelen als arts.

Zijn elan moet een voorbeeld zijn voor de huidige generatie huisartsen. Hij is een vriend, een collega, een strijder voor zijn vak om nooit te vergeten. Mijn gedachten zijn bij Marilène en de kinderen.

Het is leeg zonder Hans.

Wim J. Jongejan

 

17 jan 2017

Malware besmet ICT-systemen van zes Londense ziekenhuizen. Een waarschuwing

image_pdfimage_print

Trojaans paard

Op vrijdag de dertiende januari 2017 zorgde de aanwezigheid van malware ervoor dat in zes zieken huizen van de Barts Health Trust een deel van de ICT-systemen tijdelijk losgekoppeld dan wel uitgeschakeld moest worden. Eerst dacht men aan ransomware, waarbij “losgeld” betaald moet worden om bestanden weer te kunnen gebruiken. Het bleek echter malware te zijn van het type Trojaans paard. Het lukte om diezelfde dag het probleem te beheersen, de malware te verwijderen en de systemen weer allemaal te laten draaien. De malware is waarschijnlijk binnengekomen via email, want de IT-directeur liet het personeel weten uiterst zorgvuldig om te gaan met email-attachments. Uit een krantenbericht bleek dat enkele duizenden bestanden besmet waren die op computers met het door Microsoft al enige tijd uitgefaseerde operating system Windows XP stonden.

Lees verder

16 jan 2017

Big Data, WRR, kabinet, onschuldpresumptie en de zorg

image_pdfimage_print

WRR

In april 2016 presenteerde de Wetenschappelijk Raard voor het Regeringsbeleid(WRR) een interessant rapport, genaamd “Big Data in een vrije en veilige samenleving” . Het 172 pagina’s tellende rapport kent ook een zeer leesbare samenvatting van 14 pagina’s.  De WRR constateert terecht dat Big Data-analyse naast kansen ook forse risico’s kent. Eén van de grootste zorgen is de inmenging in de persoonlijke levenssfeer. Het kabinetsantwoord volgde op 11 november 2016, waarin eerst de conclusies van de WRR beaamd worden, maar in de loop van het stuk steeds meer slagen om de arm genomen worden en ontkrachtende opmerkingen worden gemaakt over diezelfde standpunten met name als het gaat om transparantie. Eén van de zaken waarover de WRR en het kabinet fors van mening verschillen is de onschuldpresumptie (Latijn: praesumptio innocentiae). Dat  is een grondbeginsel van het strafrecht, dat bepaalt dat een ieder voor onschuldig dient te worden gehouden tot het tegendeel is bewezen. De onschuldpresumptie wordt ook uitdrukkelijk vermeld in artikel 6, lid 2 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens: Het begrip “onschuldpresumtie “ is ook vertaalbaar naar de zorg. Op dat onderwerp ga ik hieronder verder in.

Lees verder

11 jan 2017

LSP-wobblers …Stop ze gratis in je VZVZ-winkelwagen!!

image_pdfimage_print

sale

Wobblers, tabletalkers, animatieposters. Niets is te dol om meer opt-in-toestemmingen voor het uitwisselen van medische gegevens via het Landelijk SchakelPunt(LSP) te krijgen. Een hele batterij aan gratis voorlichtingsmateriaal is voor dat doel te bestellen. De Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie(VZVZ), de verantwoordelijke voor het LSP, heeft er een heuse webshop met winkelwagen voor opgetuigd met spullen die vrijwel allemaal gratis zijn. Het is duidelijk dat de PR-afdeling flink ingezet heeft op het gebruik van voorlichtingsmateriaal om mensen bij apotheek- en/of huisartsbezoek over te halen. Publiciteit in kranten en op TV vermijdt men zorgvuldig.

Lees verder

09 jan 2017

Desperaat VZVZ poogt met e-learning opt-in-percentage op te krikken

image_pdfimage_print

Met het aantal opt-in-toestemmingen voor huisartsgegevens wil het maar niet vlotten. Slechts één derde van de Nederlanders gaf daar tot nu toe toestemming voor. Op de website van de Vereniging van Zorgaanbieders Voor Zorgcommunicatie(VZVZ), die verantwoordelijk is voor het functioneren van het Landelijk SchakelPunt(LSP) prijkt nu sinds kort de aankondiging van een LSP-nascholingscursus voor huisartsen en doktersassistenten. Het bedrijf dat deze cursussen geeft heet Accredidact. De cursusomschrijving geeft aan dat het om uitleg over het LSP-gebruik gaat, maar lijkt vooral bedoeld om het aantal opt-in-toestemmingen van patiënten voor gegevens uit het huisartsdossier, de professionele samenvatting, omhoog te krijgen. Accredidact afficheert zich als een onafhankelijke geaccrediteerd nascholingsinstituut. De genoemde cursus kent volgens de  beschrijving twee auteurs die volledig in dienst zijn bij VZVZ en schetst daarbij een eenzijdig beeld over het LSP.

Lees verder