Spreekuren “digitale” Quin-dokters Amsterdam nog maar in 3 van 6 praktijken

Spreekuren “digitale” Quin-dokters Amsterdam nog maar in 3 van de 6 praktijken. Gemeente acht doorbreking continuïteit slechts “onwenselijk”.

Niet reproduceerbare uitkomsten profileringsalgoritme bijstandsgerechtigden. Een loterij

Niet reproduceerbare uitkomsten profileringsalgoritme bijstandsgerechtigden. Een loterij. Gemeente Nissewaard volhardde onbegrijpelijk lang.

Quin-dokters stort meters diep in gat in de markt dat men zelf zag

Quin-dokters stort meters diep in gat in de markt dat men zelf zag. Volkomen verkeerde inschatting van personeelsbehoefte leidt tot sluiting praktijken overdag.

Identificatie patiënt bij zorgportalen weerbarstige materie juist door overheid

Identificatie patiënt bij zorgportalen weerbarstige materie juist door overheid. Optreden ministerie van Binnenlandse zaken was een tijd contraproductief.

Ontbrekende identificatie met BSN in zorgportaal veroorzaker vreemde zaken

Ontbrekende identificatie met BSN in zorgportaal veroorzaker vreemde zaken. Persoonsverwisselingen, bewust of onbewust zijn daardoor mogelijk.