Meer barsten in LSP-bouwwerk: 113 huisartsen in Noord-Limburg stoppen ermee

negative-42774_640

De coöperatie Adhesie, die in Noord-Limburg de krachten van 113 huisartsen bundelt heeft besloten het gebruik van het Landelijk SchakelPunt(LSP) te “parkeren”. Men stopt met het vragen van opt-in-toestemmingen en het gebruik van het eigen, beveiligde, regionale netwerk voor datacommunicatie wordt geperfectioneerd. Het is één van de barsten die de laatste tijd in het LSP-bouwwerk van de Vereniging van Zorgaanbieders Voor Zorgcommunicatie(VZVZ) ontstaan is.

In Groningen werd in juli 2015 de stekker uit de ondersteuning van het LSP-gebruik getrokken en recent, begin september, liet de kring Amsterdam-Almere van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) weten dat men een pilot gaat starten met de Whitebox, een alternatief voor het LSP-gebruik.

De kring Amsterdam-Almere stond vanaf het begin erg kritisch tegenover het LSP en was één van kringen die binnen de LHV dat geluid ook krachtig ventileerde.

In Noord Limburg ligt het percentage opt-in-toestemmingen voor huisartsen al niet erg hoog. Het staat nu, eind oktober 2015, op 22%. Er zijn meer regio’s van VZVZ waar het percentage opt-in-toestemmingen van huisartsen erg laag is. De regio Zoetermeer staat op nul procent, Harderwijk op drie procent en de Zeeuws Vlaanderen op vier procent.

Het LSP-gebeuren heeft het aanzien gekregen van een moeizaam voortkruipende organisatie die nog steeds op zoek is naar voldoende draagvlak. Het is veelzeggend dat bij een aansluitpercentage van huisartsen op het LSP van rond de tachtig procent het aantal opt-in-toestemmingen landelijk daar sterk op achterblijft.

Allerlei kunst en vliegwerk wordt bedacht om het opt-in-percentage omhoog te krikken. Recent hoorde ik op een vergadering voorstanders van het LSP(niet de minsten) zeggen dat als je balie-assistentes in de huisartsenpraktijken maar regelmatig een taart belooft bij het “halen” van voldoende opt-in-toestemmingen het aantal wel omhoog gaat.

Het lijkt me nu net niet de manier waarop het vragen van een weloverwogen toestemming zou moeten gaan.

W.J. Jongejan

27-10-2015: 19.16u Link (website Cohesie) in eerste alinea toegevoegd en  tweede zin aangepast.

 

Urenlange storing tussen Medicom-servers en LSP bezorgt huisartsen en apothekers flinke overlast

road-sign-63983_640

Op 22 oktober 2015 deed zich in de ochtend een urenlang verbindingsprobleem voor tussen de servers van het huisartsinformatiesysteem(HIS) Medicom en het Landelijk SchakelPunt(LSP). Medicom is een HIS is dat een vaste connectie heeft met één bepaald apotheekinformatie-systeem(Pharmacom) van de dezelfde leverancier(PharmaPartners). Er ontstond daardoor forse overlast voor huisartsen en apothekers met die systemen.

De storing was pas in de middag door de inzet van veel mensen verholpen. Het was duidelijk dat niet alleen het opvragen van medische gegevens bij waarneming of in geval van nood een probleem was. Huisartsen bleken niet meer in staat hun elektronische recepten die ze naar de apotheek zenden te accorderen. Elektronische recepten bereikten daardoor niet de apotheek. Apothekers die nog met Pharmacom Classic( i.p.v. New) werken, bleken een foutmelding te krijgen bij inloggen in het eigen systeem.

Dit alles betekent dat een dagdeel lang door twee typen zorgaanbieders niet normaal gewerkt kon worden door een verbindingsprobleem met het LSP. De uitval blijkt dus veel grotere problemen te geven dan alleen de uitval van waarnemings-/spoedzorg en het inzien van interacties, contra-indicaties en allergieën.

Het geeft ook weer aan hoe kwetsbaar gekoppelde systemen zijn bij een probleem ergens in de keten.

Zal ongetwijfeld vervolgd worden.

W.J. Jongejan

VZVZ speelt paniekvoetbal met de opt-in-toestemming voor het LSP

hose-coupling-206004_640

Terwijl het spel gespeeld wordt, verandert de Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie(VZVZ), die het Landelijk SchakelPunt(LSP) beheert bijna onopgemerkt de spelregels. Een subtiele wijziging in de tekst voor de opt-in-toestemming heeft grote consequenties voor de zorgaanbieders. De timing van die een wijziging wijst op paniekvoetbal na de introductie van de Whitebox als alternatief voor het LSP. Het verhaal begint met een brief, die op het LSP aangesloten huisartsen rond 20 september j.l. ontvingen. In die brief wordt verteld dat de brochures voor degene, aan wie de opt-in-toestemming gevraagd wordt, aangepast zijn. Daarnaast geeft VZVZ aan dat de zorgaanbieders voortaan niet alleen de opt-in-toestemming maar ook de versie van de voorlichtingsbrochures in hun systeem moeten gaan noteren.

Lees meer

Zeer veel minderjarigen staan illegaal in de LSP-index

yes-238376_640

In de centrale computer van het Landelijk SchakelPunt(LSP) staan in de index ook de opt-in-toestemmingen van kinderen onder de zestien jaar geregistreerd. Die toestemmingen zijn echter gebonden aan leeftijdsgrenzen. In de toestemmingsprocedure is echter niet voorzien dat als kinderen bepaalde leeftijdsgrenzen(twaalf een zestien jaar) overschrijden dan een nieuwe opt-in-toestemming moet worden geregistreerd. Daardoor staan nu veel jongeren in de LSP-index zonder rechtsgeldige toestemming, naar schatting vele tienduizenden tot enkele honderdduizenden. Een analyse van deze vreemde situatie.

Lees meer

eHealth: de nieuwe kleren van de keizer

kleren keizer

Een waar media-offensief is op dit moment gaande om eHealth te promoten. Het grote publiek, de zorgaanbieders, maar ook de leden van de Tweede Kamer worden bestookt met ronkende taal over de zegeningen van eHealth. Bedachte besparingen worden al ingeboekt. De indruk wordt gewekt dat eHealth “hot” is. Bij lezing van de brief aan de Tweede Kamerleden en de eerder gepubliceerde eHealth-monitor 2015 met als titel : “Tussen vonk en vlam” valt op dat er eigenlijk nog maar weinig substantieels bereikt is en dat het vooral gaat om het aanjagen/stimuleren. Het is woordgebruik dat herinneringen opwekt aan de stimulering van het gebruik van het Landelijk SchakelPunt(LSP) door het ministerie van VWS in een recent verleden.

Lees meer