Waarom lekken meerdere stukken over het LSP anoniem?

crowd-sourcing-154759_640

Met enige regelmaat schrijf ik op www.zorgictzorgen.nl en eerder op www.huisartsvandaag.nl artikelen over elektronische communicatie van medische data via het Landelijk SchakelPunt(LSP). In een aantal gevallen zijn die gebaseerd op informatie die mij anoniem aangereikt werd en anderszins bevestigd kon worden. Je gaat je dan afvragen waarom berichtgevers, over het algemeen zorgaanbieders die aangeslotenen zijn op het LSP, zo handelen. Meestal ging het om zaken waarvan op dat moment het voornemen of bestaan tot dan toe nog niet echt bekend was. Soms komt het per post maar recent ook per email via een website die het anoniem mailen mogelijk maakt. Bij het bespreken van medische datacommunicatie zou je in eerste instantie verwachten dat zaken open en transparant zijn. Dat blijkt dus niet het geval, althans dat wordt blijkbaar zo door de berichtgevers ervaren. In dit artikel een poging tot analyse van dit fenomeen.

Lees meer

Nietszeggend onderzoek NIVEL over relatie zorgmijden en verplicht eigen risico

coins-948603_640

Op 28 oktober 2015 publiceerde het NIVEL, Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg, de publicatie: Inzicht in zorgmijden. Aard, omvang, redenen en achtergrondkenmerken. De belangrijkste conclusie was dat de forse verhoging van het verplicht eigen risico voor de zorgverzekering in 2013 heeft niet één-op-één geleid tot meer mensen die afzien van zorg, de zogenaamde zorgmijders. Het is een onderzoek dat betaald werd door de minister van VWS, die daartoe aangezet was door Tweede Kamerleden die ongerust waren over de gevolgen van het fors verhogen van het eigen risico bij de zorgverzekering. Aan het onderzoek kleven zeer forse tekortkomingen waardoor de conclusie niet valide te noemen is. Helaas wordt door de onterechte conclusie van de onderzoekers de minister naar de mond gepraat.

Lees meer

Ongeduld Eerste Kamer over uitblijven wettelijk fundament onder LSP

courtyard-591425_640

Om het Landelijk SchakelPunt(LSP) een wettelijk fundament te geven heeft de minister van VWS het wetsontwerp 33509 in januari 2013 ingediend. Na een wat moeizame behandeling in de Tweede Kamer(TK), wat resulteerde in meerdere beperkende moties, bereikte het wetsvoorstel in januari 2015 de Eerste Kamer. Nu, eind oktober 2015, ligt het wetsontwerp nog steeds bij de Eerste Kamer(EK) en stokt de behandeling in afwachting van een antwoord van de minister op indringende vragen van de EK-leden. Het is zelfs zo dat D66-fractielid Bredenoord op 27 oktober via de griffier laat aantekenen dat de commissie voor VWS van de EK constateert dat er tot nu toe weinig voortgang is ten aanzien van dit dossier.

Lees meer

Meer barsten in LSP-bouwwerk: 113 huisartsen in Noord-Limburg stoppen ermee

negative-42774_640

De coöperatie Adhesie, die in Noord-Limburg de krachten van 113 huisartsen bundelt heeft besloten het gebruik van het Landelijk SchakelPunt(LSP) te “parkeren”. Men stopt met het vragen van opt-in-toestemmingen en het gebruik van het eigen, beveiligde, regionale netwerk voor datacommunicatie wordt geperfectioneerd. Het is één van de barsten die de laatste tijd in het LSP-bouwwerk van de Vereniging van Zorgaanbieders Voor Zorgcommunicatie(VZVZ) ontstaan is.

In Groningen werd in juli 2015 de stekker uit de ondersteuning van het LSP-gebruik getrokken en recent, begin september, liet de kring Amsterdam-Almere van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) weten dat men een pilot gaat starten met de Whitebox, een alternatief voor het LSP-gebruik.

De kring Amsterdam-Almere stond vanaf het begin erg kritisch tegenover het LSP en was één van kringen die binnen de LHV dat geluid ook krachtig ventileerde.

In Noord Limburg ligt het percentage opt-in-toestemmingen voor huisartsen al niet erg hoog. Het staat nu, eind oktober 2015, op 22%. Er zijn meer regio’s van VZVZ waar het percentage opt-in-toestemmingen van huisartsen erg laag is. De regio Zoetermeer staat op nul procent, Harderwijk op drie procent en de Zeeuws Vlaanderen op vier procent.

Het LSP-gebeuren heeft het aanzien gekregen van een moeizaam voortkruipende organisatie die nog steeds op zoek is naar voldoende draagvlak. Het is veelzeggend dat bij een aansluitpercentage van huisartsen op het LSP van rond de tachtig procent het aantal opt-in-toestemmingen landelijk daar sterk op achterblijft.

Allerlei kunst en vliegwerk wordt bedacht om het opt-in-percentage omhoog te krikken. Recent hoorde ik op een vergadering voorstanders van het LSP(niet de minsten) zeggen dat als je balie-assistentes in de huisartsenpraktijken maar regelmatig een taart belooft bij het “halen” van voldoende opt-in-toestemmingen het aantal wel omhoog gaat.

Het lijkt me nu net niet de manier waarop het vragen van een weloverwogen toestemming zou moeten gaan.

W.J. Jongejan

27-10-2015: 19.16u Link (website Cohesie) in eerste alinea toegevoegd en  tweede zin aangepast.

 

Urenlange storing tussen Medicom-servers en LSP bezorgt huisartsen en apothekers flinke overlast

road-sign-63983_640

Op 22 oktober 2015 deed zich in de ochtend een urenlang verbindingsprobleem voor tussen de servers van het huisartsinformatiesysteem(HIS) Medicom en het Landelijk SchakelPunt(LSP). Medicom is een HIS is dat een vaste connectie heeft met één bepaald apotheekinformatie-systeem(Pharmacom) van de dezelfde leverancier(PharmaPartners). Er ontstond daardoor forse overlast voor huisartsen en apothekers met die systemen.

De storing was pas in de middag door de inzet van veel mensen verholpen. Het was duidelijk dat niet alleen het opvragen van medische gegevens bij waarneming of in geval van nood een probleem was. Huisartsen bleken niet meer in staat hun elektronische recepten die ze naar de apotheek zenden te accorderen. Elektronische recepten bereikten daardoor niet de apotheek. Apothekers die nog met Pharmacom Classic( i.p.v. New) werken, bleken een foutmelding te krijgen bij inloggen in het eigen systeem.

Dit alles betekent dat een dagdeel lang door twee typen zorgaanbieders niet normaal gewerkt kon worden door een verbindingsprobleem met het LSP. De uitval blijkt dus veel grotere problemen te geven dan alleen de uitval van waarnemings-/spoedzorg en het inzien van interacties, contra-indicaties en allergieën.

Het geeft ook weer aan hoe kwetsbaar gekoppelde systemen zijn bij een probleem ergens in de keten.

Zal ongetwijfeld vervolgd worden.

W.J. Jongejan