Sociale ongelijkheid vergroot door corona-API

Sociale ongelijkheid sterk vergroot door corona-API. Overheid India benadeelt ermee in hoge mate de zwakkere sociale bevolkingslagen.

Kaping miljoenen opt-in-toestemmingen op komst door minister van Ark

Kaping miljoenen opt-in-toestemmingen op komst door minister van Ark. VWS werkt toe naar het niet terugdraaien van corona-opt-in-besluit.

Andere wind waait bij Autoriteit Persoonsgegevens

Andere wind waait bij Autoriteit Persoonsgegevens. Ze richt haar pijlen ook op overheden en laat zien technische detailkennis te bezitten.

Opknippen van zorg in GGZ-instellingen door herzien kwaliteitsstatuut geformaliseerd

Opknippen van zorg in GGZ-instellingen door herzien kwaliteitsstatuut geformaliseerd

Wetsontwerp over elektronische zorgcommunicatie zal nooit afdoende zijn

Wetsontwerp over elektronische zorgcommunicatie zal nooit afdoende zijn. Het ministerie van VWS heeft geen idee van het verschil tussen theorie en uitvoeringspraktijk.