De auteur

image_pdfimage_print

Als solistisch werkend huisarts is Wim J. Jongejan van 1976W_J_Jongejanzonder keycardcord tot medio 2007 werkzaam geweest in Woerden. In 1985 experimenteerde hij reeds met de Sinclair ZX Spectrum, waarna in 1990 de praktijk-automatisering met het huisartsinformatiesysteem MicroHIS volgde met PC’s. Hij hielp mee lokaal/regionaal medisch berichtenverkeer op te  zetten volgens het push-principe op basis van de Edifact-standaard. Mede door deze ervaring werd het hem mogelijk naast de potenties ook de onmogelijkheden van de ICT in de zorg te signaleren en van commentaar te voorzien. De enorme inspanning die het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zich getroostte om het Landelijk Elektronisch  Patiënt Dossier(L-EPD) te realiseren trok in 2008 zijn aandacht. Vanwege het grote gevaar voor de privacy van de patiënt en het beroepsgeheim van de (huis)arts ging dit een grote plaats innemen bij zijn publicaties. Deze publicaties worden altijd ondersteund met objectiveerbare documentatie. De auteur is geen lid van de KNMG, LHV of VPHuisartsen. Als publicist heeft hij ruim 90 artikelen op de website  Huisartsvandaag op zijn naam staan.  Daarnaast verschenen in Medisch Contact resp. in 2008 en 2010 artikelen over het L-EPD genaamd: “Het EPD als luchtkasteel” en “Structuur EPD schone schijn”. Na het in private handen overgaan van het Landelijk SchakelPunt(LSP) is hij hierover kritisch blijven publiceren. Ook andere kanten van ICT in de zorg behoren tot zijn aandachtsveld, zoals Persoonlijke GezondheidsDossiers, zorgrobots, e-health etc. Veel nieuwe ontwikkelingen in de zorg-ICT worden gebracht met mooipraat en juichtaal. Het doorzien daarvan beschouwt de auteur als zijn taak. Zijn motto: “Niets is, wat het lijkt te zijn” gaat helaas vaak op in de zorg-ICT.