Trumpiaanse corona-data-chaos: de ontregeling die je wist dat zou komen

TrumpiaanseOp 17 juli 2020 schreef ik op deze website het artikel “Ultieme politisering door Trump-administratie van corona-bestrijding”. Daarin maakte ik melding van de oekaze van de Trump-administratie om ziekenhuizen hun corona-data niet meer naar het Center of Disease Control(CDC) te doen sturen maar naar het Department of Health and Human Services(HHS). Het gaat om data, zoals ziekenhuisopnamen, bezette IC-bedden, opvangcapaciteit in ziekenhuis en op IC’s en de ziekenhuissterfte aan corona. Het gevaar van die omschakeling is dat midden in de corona-storm het overzicht over de data alleen maar achteruit kan gaan. Mogelijk is dat ook de opzet van Donald Trump en de zijnen, om mist rond de catastrofale cijfers op te trekken. Nu al blijkt dat de kwaliteit van de overzichten ernstig achteruit is gegaan. Nieuwssites maken daar melding van. Bovendien zijn er signalen dat het private bedrijf dat het HHS inschakelde banden heeft met bedrijven rond Donald Trump.

NPR

Op de website van het onafhankelijke, non-profit media-organisatie NPR berichtte deze over deze materie op 31 juli 2020. NPR meldde dat het COVID-19 ziekenhuis-datasysteem dat vanaf 15 juli op gezag van Trump en de zijnen het CDC omzeilt, geplaagd wordt door vertragingen en onnauwkeurigheden. Op 10 juli al gaf de HHS opdracht om de data over corona vanuit ziekenhuizen per 15 juli die andere weg te laten volgen. HHS beloofde dat de verandering het waard zou zijn. De data zouden completer en transparanter zijn en een verbetering ten opzichte van de overzichten die het CDC maakte. Het bleek precies het tegenovergestelde te zijn. HHS dwong de ziekenhuizen gebruik te maken van een private firma, TeleTracking Technologies. Die moet voor HHS de data verwerken en bewerken. TeleTracking had voorheen nooit contracten met een omvang van de 10,2 miljoen dollar die ze nu betaald krijgt. Altijd contracten met een veel geringere omvang

NHSN

Het CDC maakte voor de verzameling van de corona-data gebruik van het National Healthcare Safety Network(NHSN). Dat is een beveiligd, op internet-technologie gebaseerd surveillance systeem. Daarop zijn zeer veel zorginstellingen in de VS aangesloten. Het maakt gebruik van automatische data invoer. Het nu door de HHS gebruikte systeem, in handen van TeleTracking maakt gebruik van handmatige invoer.  Geen van de door NPR ondervraagde ziekenhuizen ondervond ooit problemen met de aanlevering voor 15 juli aan het CDC.

Toegevoegde waarde CDC

Een voorbeeld van hoe het onder CDC beter ging is het volgende. Ziekenhuizen worden nu geacht dagelijks aan de HHS door te geven van hun totale beddencapaciteit, het aantal bezette bedden en de beschikbaarheid van IC-bedden. Onder het nieuwe bewind verzamelt HHS(TeleTracking eigenlijk) de data, aggregeert ze per staat en deelt dagelijks die overzichten, met ontbrekende cijfers en al. Onder het CDC-bewind werden ziekenhuizen bij ontbrekende data door functionarissen van het CDC na gebeld en interpreteerde men de data. Daarmee bedoel ik dat ze schattingen maakten van de actuele beschikbaarheid van IC-bedden. Dat soort schattingen levert het HHS nu al ruim een week niet. Dat terwijl het CDC de schattingen drie maal per week bekend maakte. Data-analisten laten ook weten dat data die HHS publiceerde veel inconsistenties bevatten.

Dubieuze contractering

Deze week kwam er ook informatie boven water over de contractering van de firma TeleTracking. Er blijkt sprake van een onderhandse gunning van het contract en niet een open inschrijving. Dat was wel wat HHS beweerde. Dat was op zich al ongewoon. De wijze van onderhandse contractering is normaal bestemd voor wetenschappelijke research en niet voor het bouwen van databases voor de regering. Volgens bronnen binnen TeleTracking had het ministerie(HHS) zelf rechtstreeks contact gezocht met het bedrijf over het contract. En tenslotte, en zeker niet het minst belangrijk, blijkt dat de baas van TeleTracking, Michael Zamaglias, banden heeft met de New Yorkse vastgoedwereld. In het bijzonder banden met een firma die miljarden dollars heeft gestoken in projecten van de Trump organisatie. Wat ook bevreemdt is dat het bedrijf tot heden zich traditioneel focust op het maken van software om de toestand van een patiënt binnen een ziekenhuis te volgen.

Mist

Het moge duidelijk zijn dat terwijl het wijzigen van de koers over de data-bewerking – en verwerking midden in een gigantische corona-uitbraak het recept is om mist te produceren rond de broodnodige informatie om beleid op te baseren. Een beleid dat voor de verandering op zijn zachts gezegd niet consistent en krachtig genoeg was. Cynisch gezegd is de poging om de informatiestroom te ontregelen daadwerkelijk genoeg. Toch kan het niet anders dan dat de Trumpiaanse chaos als een boemerang zal terugkeren op zijn hoofd en dat van zijn aanhangers. Nog even geduld dus. Helaas zal het nog wel behoorlijk wat mensenlevens kosten.

W.J. Jongejan, 4 augustus 2020

Afbeelding van Gerd Altmann via Pixabay
Ultieme politisering door Trump-administratie van corona-bestrijding

Trump-administratieAl lang laat de Trump-administratie op een wel zeer aparte manier zien bezig te zijn de corona-crisis het hoofd te bieden. Steeds meer wordt de corona-bestrijding gepolitiseerd, waarbij de president zelf regelmatig het vuurtje al maar hoger opstookt. Nu heeft het Witte Huis ziekenhuizen verordonneert per 15 juli 2020 alle data over de corona-epidemie niet meer naar het Center of Disease Control and Prevention(CDC) in Atlanta te sturen maar naar het Department Of Health and Human Services(HHS) in Washington DC. Wat het nog zorgwekkender maakt is dat op het HHS de data verwerkt gaan worden door een particulier Artificial Intelligence-bedrijf, Palantir. Dat bedrijf heeft een nogal belast track-record en was mede betrokken bij de activiteiten van het bedrijf Cambridge Analytics. Dit private Brits-Amerikaans databedrijf bundelde datamining, data-analyse en direct-marketing  met strategische communicatie voor verkiezingscampagnes. Het hielp met behulp van Facebook-data Trump in het zadel.

Voorstellen

U moet u eens voorstellen wat er gebeurt met het passeren van de CDC en overhevelen van dagelijkse corona-data richting HHS/Palantir. Het CDC is DE organisatie die zich federaal bezighoudt met het opsporen, behandelen en voorkomen van ziekten, vooral met het oog op het openbaar belang. Het instituut heeft al jarenlang een bijzonder goede naam waar het gaat om het opsporen van de oorzaak van nieuwe epidemieën en plaatselijk opduikende infectieziekten. Daarnaast doet het ook andere dingen voor de burgers van de V.S., zoals gezondheids-voorlichting en -opvoeding.

Stel dat een dergelijke handelswijze van de Trump-administratie hier zou plaatsvinden. Het RIVM zou dan niet meer gevoed worden met data uit het veld. Die zouden dan naar het ministerie van VWS gaan en be-/verwerkt worden door een privaat bedrijf dat opgezet is met geld van de AIVD. Dat onder de verantwoordelijkheid van de minister en daarboven het kabinet.

Palantir Technologies

Dit bedrijf is een private softwareonderneming, gespecialiseerd is in big-data-analyse. Het is in 2003 opgericht, onder andere door de huidige CEO Peter, Thiel, een fervente Trump-aanhanger. Het bedrijf ontleent zijn naam aan de magische stenen, palantirs genaamd, uit Tolkien’s Lord of The Ring. Daarmee kon je zien wat er op andere plaatsen gebeurde. Bij de start investeerde de CIA via een investeringspoot van dit agentschap, In-Q-Tel, twee miljoen dollar in het bedrijf. De jaren erna werkt Palantir voornamelijk voor de United States Information Community(USIC), een samenwerkingsorgaan van alle federale veiligheidsdiensten.

Onderdelen

Drie grote onderdelen kende het bedrijf lange tijd: Palantir Gotham, Palantir Metropolis and Palantir Foundry.  Palantir Gotham werd door contra-terrorismeanalisten gebruikt van de USIC en het ministerie van defensie. Ook federale fraude-onderzoekers maakten er gebruik van. Hedgefondsen, banken en bedrijven uit de financiële sector maakten gebruik van Palantir Metropolis. Palantor Foundry is voornamelijk in gebruik van groot-zakelijke ondernemingen als Morgan Stanley, Merck , Airbus en Fiat Chrysler.

Surveillance

Palantir zelf en een groot deel van haar activiteiten als private onderneming heeft dus bestaan uit surveillance van burgers. Het bedrijf was en is daarmee een verlengstuk van de federale overheid. Door nu de corona-data over te hevelen naar HHS/Palantir gaat de transparantie over de data en de vertaling richting beleid sterk achteruit. Ook ontstaat daarmee een zeer grote grip die het Witte Huis op die informatie heeft. Palantir zou met de data die ze via HHS zou krijgen een HHS Protect Now platform maken dat de verspreiding van het corona-virus zou moeten verminderen en de effecten ervan verzachten. Iets wat het CDC nu al doet.

Verenigd Koninkrijk

Het griezelige is dat ook het Verenigd Koninkrijk in zee is gegaan met Palantir voor het loslaten van big-data-analyse op corona-data. Dat doet Palantir in samenwerking met een Britse Artificial Intelligence start-up Faculty. Die deal sloot NHS-X, de data-poot van de National Health Service, voor het symbolische bedrag van één pond Sterling.

Resource grabbing

Wat je hier nu ziet gebeuren in de USA is het binnen harken van de “grondstof” voor big-data-analyse: de ruwe data. Het is een vorm van “resource grabbing”, die al eeuwen in allerlei vormen onder de mensheid plaatsvindt. Wie de resources heeft en benut, heeft de macht. Ik schreef er in 2016 al over.

Politisering

Door de datastroom weg te leiden van het onafhankelijke CDC richting HHS/Palantir krijgt de Trump-administratie extreem veel politieke invloed op zaken die zonder politiek oogmerk benaderd dienen te worden. Het Witte Huis kan zo besluiten data niet, niet volledig of pas later bekend te maken. En ook beslissingen nemen op basis van data die niet of niet volledig gecommuniceerd worden. Het is te hopen dat ziekenhuizen en andere zorg-organisaties zich niet door deze move van het Witte Huis in de luren laten leggen en het CDC van data blijven voorzien. Dat ze inzien dat het land gebaat blijft bij een onafhankelijke instantie die in alle openheid, transparant, zijn werk kan doen. Dat heeft trouwens ook grote grenzen-overstijgende consequenties.

W.J. Jongejan, 17 juli 2020

Image by Gerd Altmann from Pixabay