Berichten

Kuipers onderzoekt toch scenario regionale/landelijke opslag digitale patiëntendossiers

Kuipers onderzoekt toch scenario regionale/landelijke opslag digitale patiëntendossiers.. Doelt op kopiëren van zorgdata op zulke platforms.

Gaat European Health Data Space werken? Top of flop beide mogelijk

Gaat European Health Data Space werken? Top of flop beide mogelijk. Kiest men voor het uniformeren van de basis, de architectuur van ICT-programma’s of voor stroomlijnen berichtenverkeer?