Overstap naar ander datacentrum wil maar niet vlotten bij Medicom

datacentrum

De overstap naar een ander datacentrum van het huisartsinformatiesysteem(HIS) Medicom wil maar niet vlotten. PharmaPartners besloot eerder dit jaar over te stappen van het KPN Cyber Center Flevoland naar een datacentrum binnen het eigen concern bij Pink Roccade Healthcare. Naar aanleiding van uitstel van het overzetten van een aantal aanvullende diensten schreef ik de woorden: “wordt vervolgd”. Inderdaad zit er weer een vervolg aan. Aangezien Medicom-gebruikers in clusters georganiseerd zijn rond apotheken moeten deze clusters gefaseerd worden overgezet naar het andere datacentrum. Gebruikers kregen bericht dat hun aanstaande clustermigratie uitgesteld werd met daarna weer een uitstelbericht.

Kwaliteits- en stabiliteitsproblemen

Het is soms aardig om de taal van PR-medewerkers te lezen. In een bericht aan de gebruikers op 9 november stelde PharmaPartners dat het uitstel van de clustermigratie te maken had met een aantal verbeteringen, optimalisatieactiviteiten genaamd. Deze hadden te maken met de door PharmaPartners  gestelde hoge kwaliteits- en stabiliteitseisen. In gewoon Nederlands staat hier dat na de migratie van een aantal clusters de zaken niet optimaal werkten en dat er sprake was van kwaliteits- en stabiliteitsproblemen. Voor de betrokken huisartspraktijken is dat best een vervelend probleem. Elke werkonderbreking door niet goed werkende ICT-zaken verstoort het werk in hoge mate, terwijl de zorgverlener zelf verantwoordelijk blijft voor de kwaliteit van de geleverde zorg.

Nieuwe versie

Uit het bericht op 14 november aan de gebruikers valt af te leiden dat het nodig is om een nieuwe versie van de progammatuur te maken die de bestaande problemen moet oplossen. Voor clusters die nog naar het nieuwe datacentrum overgezet gaan worden betekent dat uitstel. Behalve het overzetten van de nog resterende clusters naar een nieuwe versie zullen ook de al overgezette groepen die versie nog moeten gaan krijgen. Het gesignaleerde probleem lijkt te zitten in een softwaredeel aan de apotheekkant van de clusters. Men meldt dat een verbetering gemaakt is in de aanspreekbuffer van Pharmacom. Dat is namelijk het softwarematige deel van de cluster dat in de apotheek gebruikt wordt. Een aanspreekbuffer heeft overigens te maken met de medicatievoorziening.

Testen

Gezien de opgedoken problemen lijkt het er welhaast op dat de migratie naar een ander datacentrum niet volledig uitgetest of voorbereid is. Niemand heeft op deze problemen zitten wachten, want men stapte over omdat het juist bij het KPN Cyber Center niet lekker liep(A, B, C, D, E, F, G).

Het is voor de Medicom-gebruikers te hopen dat de problemen snel voorbij zijn.

Wordt mogelijk vervolgd.

W.J. Jongejan

 
Overstap datacentrum verloopt niet vlekkeloos voor Medicom

datacentrum

Het huisartsinformatiesysteem(HIS) Medicom van PharmaPartners stapt over van het KPN Cyber Center Flevoland naar een datacentrum van Pink Roccade Healthcare. Ik berichtte daar op 20 juli 2016 over.  Het overzetten van de Medicom-clusters heeft al plaats gevonden. Bij Medicom werkt men in groepen van huisartsen en apothekers, clusters genaamd. Naast het overzetten van deze data zouden deze week een aantal centrale componenten overgezet gaan worden. Op de eerste dag, 24 oktober, trad een storing op in het datacentrum, waar wel een oplossing voor gevonden werd maar onzeker was of er een stabiele situatie bestond. De migratieactiviteiten die de rest van de week gepland stonden zijn nu tot nader order uitgesteld tot men zeker is van een stabiele omgeving. Het probleem speelt niet alleen voor het HIS Medicom maar ook voor het huisartsenpostsysteem Hapicom en het apotheeksysteem Pharmacom. Deze problematiek maakt weer eens duidelijk dat het overzetten van een HIS naar  een ander datacentrum een kwetsbare operatie is. Niet alleen voor Medicom. Het kan alle HIS-sen overkomen.

Centrale componenten

Dit zijn allerlei externe toepassingen waar dit HIS-gebruik van maakt. Een HIS al langere tijd niet meer iets wat op zich zelf staat maar veel koppelingen heeft programmatuur er buiten.

Daarbij gaat het bij Medicom om:

  • Qualizorg. Daarbij moet u denken aan patiënte-ervaringsonderzoek in het kader van kwaliteitsbewaking.
  • De Stichting Inschrijving Op Naam. (ION). Deze stichting bevordert dat alle Nederlandse ingezetenen ingeschreven staan bij een BIG-geregistreerde en dus erkende huisarts. Bovendien faciliteert ION het versturen van zorgdossiers van de oude huisarts naar de nieuwe middels beveiligde zorgmail.
  • Het rechtstreeks aanleveren van declaraties.

 

Ook voor Hapicom en Pharmacom zijn er meerdere centrale componenten die nu wachten op het overzetten naar het nieuwe datacentrum.

Kerstboom

Zoals hierboven vermeld speelt de aanwezigheid van veel externe koppelingen bij alle HIS-sen. In wezen is een HIS een kerstboom die met een piek en een paar ballen geleverd wordt maar waar in de loopt van tijd veel meer ballen en slingers gehangen zijn. Daarbij ging het in de eerste plaats om koppelingen met apotheken om recepten elektronisch te versturen. Daarna volgden de verwijsbrieven, de laboratoriumuitslagen etc.. Elektronisch declareren is sinds een aantal jaren ook de standaard en vereist berichtenverkeer met VECOZO. Ook de communicatie met het Landelijk SchakelPunt is erbij gekomen en vereiste nogal wat programmeerwerk en logistiek. Er zijn nog veel meer toepassingen te noemen.  Het gevolg is dat bij veranderingen in de infrastructuur waarop een HIS draait zeer nauwgezette maatregelen genomen moeten worden om de continuïteit te waarborgen voor de praktijken.

Vroeg of laat zal elk HIS tegen het probleem dat Medicom nu treft een keer aanlopen.

Wordt vervolgd dus.

W.J. Jongejan
Huisartsinformatiesysteem Medicom weer naar ander datacentrum

datacenter-286386_640

Vanaf augustus zullen in het najaar van 2016 gebruikers van het huisarts-informatie-systeem(HIS) Medicom in fasen overgezet worden naar een ander datacentrum. Het bedrijf PharmaPartners dat Medicom beheert en ontwikkelt, heeft aan gebruikers laten weten dat men van een ander datacentrum gebruik gaat maken: Pink Roccade Healthcare. Medicom is een van andere HIS-sen wat afwijkend systeem, omdat er gewerkt wordt met clusters. Dat zijn groepjes huisartspraktijken die aan een apotheek gekoppeld zijn met gebruik van een gemeenschappelijke database. Voor Medicom-gebruikers wordt het de tweede verhuizing in 5 jaar tijd. Het heeft er alle schijn van dat PharmaPartners genoeg heeft van het KPN Cyber Center Flevoland waar het sinds 2011 Medicom liet hosten. De afgelopen twee jaar waren er herhaaldelijk problemen waarover ik berichtte.(A, B, C, D, E, F, G). In augustus worden pilot-tests gedaan met het verhuizen van Medicom-clusters naar het nieuwe datacentrum, waar naar verluidt nieuwe servers voor Medicom geïnstalleerd worden. Vanaf september zou de reguliere verhuizing van start gaan.

Datacenters

Tot 2011 werd Medicom gehost op de servers van Getronics in Apeldoorn. Deze KPN-dochter was al vanaf 2009 volledig eigenaar van PharmaPartners. Toch laat PharmaPartners in april 2011 weten dat besloten is in 2011 alle Medicom-clusters te verhuizen naar het KPN Cyber Center Flevoland te Almere. Op het internet is te lezen wat hoe geavanceerd PharmaPartners deze faciliteit vond. Duidelijk is wel dat men nu een datacentrum buiten eigen bedrijfs-/concernstructuur kiest. Dat is opvallend omdat PharmaPartners in januari 2011 door Getronics verkocht wordt aan Total Software Slutions(TSS), een conglomeraat van ICT-bedrijven dat eigendom is van de participerings-maatschappij Strikwerda Investments. Tot dat conglomeraat behoort op dat moment al Pink Roccade Healthcare, dat binnenkort de Medicom-clusters gaat hosten. Eind 2013 neemt dan weer de Canadese softwaremaker Constellation Software  voor 240 miljoen het TSS-concern over.

Eigen datacenter

Na de stap buiten het eigen concern richting KPN Cyber Center Flevoland maakt men dus nu weer de stap terug naar een datacentrum dat binnen het eigen concern ligt. Voor de verhuizing van de clusters wordt gesproken van het gedurende één avond niet beschikbaar zijn van het systeem voor de betrokken huisarts. Hoewel iedereen alles in het werk zal stellen om naadloos over te gaan kan een dergelijke verhuizing altijd leiden tot onverwachte verstoringen van de bedrijfsvoering bij huisartsen.

Het is te hopen dat dit voorlopig de laatste verandering van datacentrum is en dat de nieuwe hostende organisatie niet die problemen kent die bij het KPN Cyber Center Flevoland ervaren zijn.

W.J. Jongejan