Overstap naar ander datacentrum wil maar niet vlotten bij Medicom

datacentrum

De overstap naar een ander datacentrum van het huisartsinformatiesysteem(HIS) Medicom wil maar niet vlotten. PharmaPartners besloot eerder dit jaar over te stappen van het KPN Cyber Center Flevoland naar een datacentrum binnen het eigen concern bij Pink Roccade Healthcare. Naar aanleiding van uitstel van het overzetten van een aantal aanvullende diensten schreef ik de woorden: “wordt vervolgd”. Inderdaad zit er weer een vervolg aan. Aangezien Medicom-gebruikers in clusters georganiseerd zijn rond apotheken moeten deze clusters gefaseerd worden overgezet naar het andere datacentrum. Gebruikers kregen bericht dat hun aanstaande clustermigratie uitgesteld werd met daarna weer een uitstelbericht.

Kwaliteits- en stabiliteitsproblemen

Het is soms aardig om de taal van PR-medewerkers te lezen. In een bericht aan de gebruikers op 9 november stelde PharmaPartners dat het uitstel van de clustermigratie te maken had met een aantal verbeteringen, optimalisatieactiviteiten genaamd. Deze hadden te maken met de door PharmaPartners  gestelde hoge kwaliteits- en stabiliteitseisen. In gewoon Nederlands staat hier dat na de migratie van een aantal clusters de zaken niet optimaal werkten en dat er sprake was van kwaliteits- en stabiliteitsproblemen. Voor de betrokken huisartspraktijken is dat best een vervelend probleem. Elke werkonderbreking door niet goed werkende ICT-zaken verstoort het werk in hoge mate, terwijl de zorgverlener zelf verantwoordelijk blijft voor de kwaliteit van de geleverde zorg.

Nieuwe versie

Uit het bericht op 14 november aan de gebruikers valt af te leiden dat het nodig is om een nieuwe versie van de progammatuur te maken die de bestaande problemen moet oplossen. Voor clusters die nog naar het nieuwe datacentrum overgezet gaan worden betekent dat uitstel. Behalve het overzetten van de nog resterende clusters naar een nieuwe versie zullen ook de al overgezette groepen die versie nog moeten gaan krijgen. Het gesignaleerde probleem lijkt te zitten in een softwaredeel aan de apotheekkant van de clusters. Men meldt dat een verbetering gemaakt is in de aanspreekbuffer van Pharmacom. Dat is namelijk het softwarematige deel van de cluster dat in de apotheek gebruikt wordt. Een aanspreekbuffer heeft overigens te maken met de medicatievoorziening.

Testen

Gezien de opgedoken problemen lijkt het er welhaast op dat de migratie naar een ander datacentrum niet volledig uitgetest of voorbereid is. Niemand heeft op deze problemen zitten wachten, want men stapte over omdat het juist bij het KPN Cyber Center niet lekker liep(A, B, C, D, E, F, G).

Het is voor de Medicom-gebruikers te hopen dat de problemen snel voorbij zijn.

Wordt mogelijk vervolgd.

W.J. Jongejan

 
Urenlange storing tussen Medicom-servers en LSP bezorgt huisartsen en apothekers flinke overlast

road-sign-63983_640

Op 22 oktober 2015 deed zich in de ochtend een urenlang verbindingsprobleem voor tussen de servers van het huisartsinformatiesysteem(HIS) Medicom en het Landelijk SchakelPunt(LSP). Medicom is een HIS is dat een vaste connectie heeft met één bepaald apotheekinformatie-systeem(Pharmacom) van de dezelfde leverancier(PharmaPartners). Er ontstond daardoor forse overlast voor huisartsen en apothekers met die systemen.

De storing was pas in de middag door de inzet van veel mensen verholpen. Het was duidelijk dat niet alleen het opvragen van medische gegevens bij waarneming of in geval van nood een probleem was. Huisartsen bleken niet meer in staat hun elektronische recepten die ze naar de apotheek zenden te accorderen. Elektronische recepten bereikten daardoor niet de apotheek. Apothekers die nog met Pharmacom Classic( i.p.v. New) werken, bleken een foutmelding te krijgen bij inloggen in het eigen systeem.

Dit alles betekent dat een dagdeel lang door twee typen zorgaanbieders niet normaal gewerkt kon worden door een verbindingsprobleem met het LSP. De uitval blijkt dus veel grotere problemen te geven dan alleen de uitval van waarnemings-/spoedzorg en het inzien van interacties, contra-indicaties en allergieën.

Het geeft ook weer aan hoe kwetsbaar gekoppelde systemen zijn bij een probleem ergens in de keten.

Zal ongetwijfeld vervolgd worden.

W.J. Jongejan