En opeens kon de openbare apotheker niet bij het LSP

pharmacy-728171_640

Begin april liet het CIBG(Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg) aan de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering van de Pharmacie(KNMP) weten dat het onder haar vallende UZI-register nieuwe UZI-passen ging uitgeven. Het ging op passen waarop de rolcode “openbare apotheker” geïmplementeerd is. Voor het hanteren van deze passen bij het gebruik van het Landelijk SchakelPunt(LSP) zijn softwarematige aanpassingen nodig van het LSP en van de Apotheek Informatie Systemen(AIS-sen). Dat was nog niet gebeurd, waardoor de openbare apothekers die deze nieuwe passen kregen geen gebruik kunnen maken van het LSP bij het maken van medicatieoverzichten. Pas na aanpassing van die software is gebruik van het LSP door openbare apothekers weer mogelijk. Ondanks de toezegging van een impact-analyse door de Vereniging van Zorgaanbieders Voor Zorgcommunicatie(VZVZ), die het LSP beheert, blijken er nu toch problemen op de werkvloer te bestaan. Op de website van EZDA, voluit: Stichting Elektronisch Zorg Dossier Amsterdam, is dit te lezen. Op de website van het CIBG, het UZI-register, de KNMP en VZVZ zult u er vergeefs naar zoeken. Men beschouwt het blijkbaar als vuile was die je niet buiten hangt.

Rolcode

Het de Unieke Zorgverlener Identificatie(UZI)-pas kent aan de gebruiker een rolcode toe. Zorgaanbieders, indicatieorganen en hun medewerkers vervullen verschillende rollen in het zorgproces. Daarom zijn er ook verschillende soorten UZI-passen en toepassingsmogelijkheden. De rolcode op de UZI-pas is leidend voor de autorisatie in de LSP-keten. Het bepaalt of en tot welke gegevens een gebruiker toegang heeft.

 Erkenning

Op 4 januari 2016 werd de titel “openbare apotheker” een officieel erkend door publicatie van een besluit van de minister van VWS in de Staatscourant. Tot nu toe mocht iedere apotheker zich openbaar apotheker noemen. Voor openbare apothekers geldt dat ze hun universitaire opleiding farmacie hebben vervolgd met een tweejarige specialisatie, in combinatie met het werken in de praktijk. Dit leidt bij goed gevolg tot een registratie in het specialistenregister openbare farmacie. Door deze erkenning ontstond de noodzaak de rolcodes aan te passen op de UZI-passen.

Fout

Zoals eerder genoemd zou door VZVZ een impact-analyse uitgevoerd worden. Of men heeft die niet uitgevoerd òf men heeft niet goed opgelet òf de communicatie tussen VZVZ en het UZI-register is niet goed verlopen, want na toesturen van de nieuwe passen met de rolcode “openbare apotheker” bleek geen toegang tot het LSP meer mogelijk. De oude passen gebruiken kan niet, want de gebruiksrechten ervan trekt het UZI-register in na uitgave van nieuwe passen. VZVZ heeft meteen het CIBG ingeseind geen nieuwe passen meer te maken met de gewraakte rolcode zolang de software van het LSP en de apotheeksystemen nog niet aangepast is.

Pretenties

VZVZ pretendeert dat het LSP het elektronische zorgcommunicatiekanaal van de zorg gaat worden. Het blijkt nu dat door een samenloop van voorzienbare omstandigheden en onbenullige communicatieproblemen tussen partijen die betrokken zijn bij het LSP opeens de communicatie voor een groep zorgaanbieders via het LSP onmogelijk is. Het LSP is door zijn grootschaligheid een enorme keten, waarin opeens de zwakste schakel het hele raderwerk tot stilstand kan brengen. Het grote probleem van het LSP is de schaal waarop men opereert, namelijk landelijk.

Schaal en haalbaarheid blijken nog wel eens omgekeerd evenredig te zijn.

W.J. Jongejan
Update Windows 10 Enterprise belemmert werking software UZI-pas

code-1076536_640

13-01-2016 N.B. : Door een nieuwe update van Microsoft voor Windows 10 Enterprise dd 12-01-2016 is dit probleem opgelost. Zie ook bij Recente reacties voor meer informatie.

Op 18 november 2015 gaf Microsoft de update 1511, build 10586, uit voor Windows 10. Het bleek vrij snel dat deze update voor Windows 10 Enterprise niet compatibel was met de software voor de UZI-pas die o.a. voor de toegang tot het Landelijk SchakelPunt(LSP) gebruikt wordt. Het UZI-register liet dan ook weten dat deze update niet geïnstalleerd moest worden door UZI-pas-gebruikers. Indien dat al gebeurd was, kon alleen door het terugdraaien van de update met de UZI-pas verder gewerkt worden. De oorzaak van het probleem is inmiddels bekend maar een nieuwe correct samenwerkende update is nog niet uitgeleverd door Microsoft.

Safesign

Het probleem was dat de 64 bits versie van de Safesign-software, versie 3.0.101, die voor de UZI-pas lezer nodig is, niet meer werkte na installatie van de genoemde Windows 10 Enterprise update. Daardoor zijn alle toepassingen van de UZI-pas, bijv. de toegang tot het LSP, niet meer uitvoerbaar.

Bij onderzoek door het bedrijf dat de Safesign-software uitgeeft, bleek op 7 december dat het niet lag aan de Safesign Security Client maar dat het veroorzaakt werd door een “policy issue” binnen de Windows 10 Enterprise-update. Het blijkt dat niet alleen de medische sector last heeft van de incompatibiliteit van de software maar bijvoorbeeld ook banken die gebruik maken van deze software en het ministerie van Veiligheid en Justitie met hun Justitieel Extranet Portaal

Tijdelijke oplossingen

Twee tijdelijke oplossingen werden voorgesteld: het terugdraaien van de update of het tijdelijk installeren van Windows 10 Pro, dan wel Enterprise, in de 32 bits versie. Dat lijkt mij een tamelijk rigoureuze oplossing, omdat het hele besturingssysteem dan omgezet moet worden en het de vraag is of andere applicaties die als 64-bits versie geïnstalleerd zijn, dan nog wel werken. Bovendien moet naderhand weer de 64-bits versie van het besturingssysteem geïnstalleerd worden.

Definitieve oplossing

Tot heden is er nog geen definitieve oplossing van Microsoft gekomen. Verwacht wordt dat het met de eerstkomende update opgelost gaat worden. Het is alleen de vraag wanneer die update gaat komen. Microsoft heeft hierover nog niets losgelaten.

Kwetsbaarheid

Hoewel men allicht zal zeggen, dat dit soort incompatibiliteits-problemen zich altijd voor kunnen doen en weer opgelost worden, geeft dit probleem weer eens aan hoe in een keten van software de zwakste schakel opeens op een onverwachte plek blijkt te zitten, namelijk in het gebruikte, recent geïntroduceerde besturingssysteem van de computers. De vraag rijst of de update van Windows 10 Enterprise wel voldoende uitgetest geweest is voor het beschikbaar stellen.

Voor iedereen die met de Safesign-software werkt en in het bijzonder voor de werkers in de zorg die de UZI-pas gebruiken is dit soort problematiek bijzonder irritant.

W.J. Jongejan