Berichten

Zorginstituut Nederland adviseert PGO de zorgverzekeringswet in te fietsen

Zorginstituut Nederland adviseert aan ministerie van VWS bekostiging van PGO’s de zorgverzekeringswet in te fietsen. En daarmee het Budgettair Kader Zorg in.

Kamerbrief zorg-AI deels opgehangen aan sprekende bloempot-robot

Kamerbrief zorg-AI deels opgehangen aan sprekende bloempot-robot. Zeer veel financieel natte-vinger-werk becijfert ongeloofwaardig miljard euro aan voordeel.

Het PGO-drama: nu weer uitstel halen 5-procentnorm PGO-gebruik

Het PGO-drama: nu weer uitstel binnen VIPP-5-programma voor halen 5-procentnorm PGO-gebruik. Grote overschatting van deelname patiënt.

Inertie zorgfraudebestrijders in schril contrast met hun informatiepositie

Inertie zorgfraudebestrijders in schril contrast met hun informatiepositie. Bestaande mogelijkheden gebruikt men nauwelijks.

ZorgICTleveranciers zetten hakken in het zand bij wetontwerp Wegiz

ZorgICT-leveranciers zetten hakken in het zand bij wetontwerp Wegiz. Ze zien traject van afgedwongen normering en certificering niet zitten.