Zorgverzekeraar ASR van het padje af met cadeaubonnen voor gezondheidsdata

padjeDeze week lanceerde het verzekeringsconcern ASR voor haar twee zorgverzekeringslabels het ASR Vitality programma. Het gaat daarbij om de zorgverzekeraars Ditzo en De Amersfoortse. Het Vitality programma beoogt een gezonde leefstijl bij aangesloten verzekerden te stimuleren. Het werd direct in de media opgepikt. Aan het initiatief zitten meerdere bedenkelijk kanten ook al lijkt het doel op het eerste gezicht loffelijk. ASR heeft daartoe een apart dochterbedrijf opgericht, genaamd ASR Vitaliteit & Preventieve Diensten B.V. In het Vitality programma vullen Ditzo- en De Amersfoortse-verzekerden, die zich daarvoor opgeven, vragenlijsten in over gezondheid, eet- en leefgewoonten. Ook dient men wearable-data(Fitbit of smartwatch) via een app op te sturen naar het Vitality-programma. Bij voldoende vorderingen krijgt men dan cadeaubonnen, deel van aanschafkosten van de wearable retour of kortingen op bestaande verzekeringen.(zie tabblad Beloningen). Wat men niet hardop zegt,  is dat ASR Vitality € 3,50 per maand kost. 42 euro per jaar dus.

Apart vehikel

Zoals gezegd richtte ASR een aparte B.V. op voor het Vitality-programma. De hele opzet komt uit de koker van een Zuid-Afrikaanse verzekeraar, de Discovery-group. ASR ging ervoor een samenwerking aan met de Vitality-group, een onderdeel van die Zuid-Afrikaanse groep. Men noemt ’t “het shared value concept”. Daarbij is de verzekerde gebaat bij een gezonder leven en de zorgverzekeraar  krijgt verzekerden die het “schade”-risico verlagen. Er zou in het buitenland al ruime ervaring mee zijn. Hoewel men zegt dat ASR Vitaliteit en Preventieve Diensten B.V. een aparte entiteit is, valt niet uit te sluiten dat er dwarsverbindingen zijn met de moedermaatschappij ASR. Informatie die  verzekerden met de Vitality-dochter delen kunnen bij de moedermaatschappij verdagen. Sowieso zijn dat al de persoonsgegevens die nodig zijn om de verzekerdenstatus te controleren en de cashback(geldteruggave) bij bereiken van gezondheidsdoelen te kunnen verrekenen.

Menzis en VGZ

Zeer recent(4-11) maakte de Autoriteit Persoonsgegevens(AP) bekend dat het twee grote zorgverzekeraars Menzis en VGZ een last onder dwangsom had opgelegd, omdat medewerkers die niets van doen hadden met medische gegevens, zoals de marketeers, toch inzage in die data hadden. Bij Menzis werd door niet adequaat reageren op de AP de dwangsom van 50.000 geïnd, bij VGZ niet. Door een dochter te creëren die actief medische informatie van de patiënt zelf plus meetgegevens vraagt, komt een onderdeel van ASR in het bezit van die data zonder tussenkomst en toezicht van een medisch adviseur. Dwarsverbindingen met de moedermaatschappij zijn dan ook mogelijk en niet controleerbaar.

Grote ongelijkheid

ASR beloont met het Vitality-programma mensen die ongezond leven en door het programma evt. een gezondere leefstijl krijgen, o.a. met premiekorting. Dat is overigens niet op de basis-, maar op de aanvullende verzekering. Het kromme is dat men mensen die al gezond leven en mooi op gewicht zijn/blijven en niet deelnemen, niet identificeert. Die krijgen dan ook geen premiekorting. Dat is een in het nieuwe systeem ingebakken onrechtvaardige ongelijkheid.     

Voorwaarden

Het is altijd leerzaam om de Algemene Vooraarden eens door te spitten. In de eerste plaats staat in 2.9 dat het bedrijf er op ieder moment mee kan stoppen met een opzegtermijn van drie maanden. De verdiende Vitality Punten, de Vitality Status en de behaalde beloningen bij  Vitality Partners vervallen per datum van stoppen. In 4.1 is te lezen dat men zich het  recht voorbehoud de contributie, die nu € 3,50 bedraagt, te wijzigen.

In 5.1 doet men uit de doeken hoe de deelnemer Vitaliteits-punten kan verwerven  door het insturen van vragenlijsten en het koppelen van de wearable aan de Vitality-app, waardoor die data richting ASR Vitality gaan. Bij doorlezen van wat die vragenlijsten inhouden komt toch opeens ongemerkt weer de huisarts in beeld.

Vragenlijsten

De lijsten met vragen gaan over gezondheid, levensstijl en sociale gewoonten. Daarbij staan expliciet ook gemeld naast lengte gewicht en taille-omvang ook de bloeddruk, bloedsuikerwaarde en cholesterol. Daarvoor zal de deelnemer dan toch weer de huisarts moeten bezoeken om die waarden daar en in een huisartsenlaboratorium te laten bepalen. Door die vragenlijsten komt de ASR-dochter in het bezit van een duidelijk totaal-profiel van de deelnemer. Informatie die zo kan wegsijpelen naar de moedermaatschappij. Een volledige scheiding is er al niet. In de voorwaarden staat in de privacy-paragraaf dat de Vitality-status doorgegeven wordt aan de zorgverzekeraar zodat die de cashback kan vaststellen. Die status is de categorie waarin het verworven puntentotaal valt. Dat is sowieso indirecte informatie over de compliance van de deelnemer.

Geen verantwoordelijkheid

De in het kader van het Vitality-programma verstrekte informatie, activiteiten en beloningen kunnen volgens de organisatie op geen enkele wijze worden opgevat als financiële-, juridische-, medische-, voedings-, gezondheids-, fitness- of andere adviezen en kan deze niet vervangen. Men stelt dat U zelf verantwoordelijk bent en blijft voor uw gezondheidssituatie. Een nogal ruime disclaimer dus voor een organisatie die wel stimulerend actief is op al de genoemde gebieden.

Van padje af

Hoewel het een lofwaardig streven is om mensen aan het bewegen te krijgen zijn er toch veel serieuze kanttekeningen en grote bezwaren in te brengen tegen dit systeem. Een systeem dat nogal kinderlijk aandoet met het verdienen van punten waarvoor dan weer bonussen te krijgen zijn. Door het systeem vergaart de ASR indirect via haar dochter een veelheid aan informatie over de verzekerde. Informatie die de patiënt zelf verschaft, gelokt door incentives. Het is het binnen hengelen van medische informatie. In mijn ogen is het een laakbare constructie die hoe dan ook de niet-deelnemers die al gezond leven op geen enkele wijze laat meeprofiteren.

Afbeelding van Thomas B. via Pixabay

Met dank aan mijn schoondochter L.L-J.